FANDOM


Cod4topright MW2icontr BlackopsNewTopright MW3tr BO2topright BODtr Codghostsicon AWtopright BO3topright IWtopright MWRtopright
Complete Ten artykuł zawiera sekcje wymagające uzupełnienia. Jeśli możesz, uzupełnij je.

Granat ogłuszający – granat specjalny występujący w Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Black Ops, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Black Ops II, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops III.

OpisEdytuj

Granat potrafi ogłuszyć przeciwnika, u trafionego tym granatem gracza powoduje chwilowe rozjaśnienie obrazu i chwilowe spowolnienie więc wtedy jest dość łatwym celem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.