FANDOM


BO2topright STtopright Ztr
Complete Ten artykuł zawiera sekcje wymagające uzupełnienia. Jeśli możesz, uzupełnij je.
20px-Disambig-icon.png Dla strzelby występującej w Call of Duty: Modern Warfare 3, patrz KSG 12.

KSG – strzelba występująca w Call of Duty: Black Ops II i Call of Duty: Strike Team.

Call of Duty: Black Ops IIEdytuj

(do uzupełnienia)

Call of Duty: Strike TeamEdytuj

(do uzupełnienia)