FANDOM


BlackopsNewTopright Ztr

Perki w kosmooosie! (ang. Perks in Spaaaaace) – osiągnięcie, występujące w Call of Duty: Black Ops na mapie Moon.

Żeby zdobyć to osiągnięcie, trzeba kupić wszystkie 8 perków.

Ponieważ gracz może kupić na raz tylko 4 perki, osiągnięcie można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest kupienie 4 perków (w trybie solo obowiązkowo Quick Revive), a następnie zabicie się. Gracz po utracie wszystkich perków może kupić pozostałe 4. Drugim sposobem jest użycie Hakera. Po wypiciu perku, gracz powinien zhakować maszynę, by stracić perk i odzyskać punkty.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.