FANDOM


BlackopsNewTopright

Sergiej Kozin - więzień w rosyjskim gułagu - Workucie. Występuje w Call of Duty: Black Ops. Nazywano go "Potworem z Magadanu". Był przyjacielem Wiktora Reznowa (świadczy o tym to, że Reznow przedstawia Masonowi Sergei'a). Był bardzo silną i masywną postacią.  Ginie w misji "Workuta" przytrzaśnięty przez "automatyczne drzwi".